Konferencja naukowa „Styl życia a zdrowie” - relacja

Galeria:

W dniu 27 czerwca 2014r. w Centrum Wykładowym PP miała miejsce Konferencja Naukowa „Styl życia a zdrowie" zorganizowana przez Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej (Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa).

Jej współorganizatorami byli:

 • Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu.

 

Konferencja odbyła się przy uzyskanym wsparciu Rektora Politechniki Poznańskiej, Jego Magnificencji prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego.

Skład Komitetu Naukowego towrzyli:

dr hab. Maria Danuta Głowacka, prof. dr hab. Włodzimierz Samborski,

prof. PP dr hab.inż.arch.Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. dr hab. Ryszard Barczyk, prof. dr hab. Henryk Mruk,prof dr hab. Wiesław Siwiński, dr hab. Piotr Stępniak, dr inż. Iwona Nowakowska, dr inż. Renata Rasińska.

Skład Komitetu Organizacyjnego tworzyli:

dr hab. Maria Danuta Głowacka, dr Beata Bajurna,

dr Alicja Głowacka-Rębała, dr Ewa Jakubek, dr inż. Iwona Nowakowska, dr Jan Nowomiejski,

dr Piotr Pagórski, dr inż. Renata Rasińska, dr Piotr Stawny, mgr inż. arch. Agata Gawlak,

mgr Joanna Zdanowska, Maria Morawska, Katarzyna Kukawska, Piotr Nowacki, Andrzej Ciborek.

 

Politechnikę Poznańską na Konferencji reprezentowali pracownicy naukowi i dydaktyczni Wydziału Architektury w sesji pt. „Architektura a styl życia. Architektura służby zdrowia", której  przewodniczyli:

dr inż. arch. Mieczysław Kozaczko, dr inż. arch. Maciej Janowski, arch. Agata Gawlak

(wg kolejności wystąpień):

 • prof. PP dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska

Sztuka łączenia technologii i przestrzeni w architekturze szpitala

 • dr inż. arch. Mieczysław Kozaczko

Architektura progresywna a ekologia kulturalna

 • mgr inż. arch. Agata Gawlak

Evidence Based Design a projektowanie architektoniczne obiektów służby zdrowia

 • dr Hanna Grzeszczuk-Brendel

Postulaty higieniczne a przekształcenia mieszkań i otoczenia mieszkaniowego XIX i XX wieku. Rys historyczny

 • dr inż. arch. Grażyna Kodym-Kozczko

System zieleni miejskiej Poznania jako czynnik higieny urbanistycznej

 • dr inż. arch. Maciej Janowski

Wspaniała samotność. Od koncepcji Arkadii do współczesnego azylu

 • prof. PP dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz

Psychologiczne aspekty oddziaływań środowisk interaktywnych i immersyjnych - kultura mediów elektronicznych

 • dr hab. inż. arch. Adam Nadolny

Architektura służby zdrowia w polskim filmie fabularnym lat 60 i 70 XX wieku

 • dr inż. arch. Małgorzata Kopczyńska-Matusewicz

Architektura wnętrz oraz projekty wystawiennicze w służbie zdrowia. Przykłady współpracy szpitali, przychodni, hospicjów z ośrodkami sztuki i edukacji działającymi na rzecz podniesienia komfortu pacjentów oraz personelu medycznego

 • dr inż. arch. Dominka Pazder, dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak

Innowacyjny Międzychód - proekologiczne podstawy budowania strategii rozwoju. Działania WAPP na rzecz rozwoju funkcji uzdrowiskowych na terenie województwa wielkopolskiego

 • mgr inż. arch. Adam Siniecki

Przestrzeń powojskowa w walce o zdrowy styl życia

 • mgr inż. arch. Karolina Skalska, mgr inż. arch. Joanna Lewandowska, Anna Ptaszyk

Zespół osiedlowy Dockside Green - życie według zasad zrównoważonego rozwoju

 

Z uwagi na naukowy wymiar satysfakcjonującej współpracy międzyuczelnianej przy organizacji Konferencji „Styl życia a zdrowie" mamy nadzieję, że stanie się ona przyczynkiem do realizacji kolejnych, wspólnych i interdyscyplinarnych projektów naukowo-badawczych.