58. rocznica Poznańskiego Czerwca 1956r. - 27 czerwca 2014r.

Galeria:

W piątek 27 czerwca 2014 r. w Rektoracie Politechniki Poznańskiej odbyła się uroczystość upamiętniająca studentów Politechniki Poznańskiej poległych w Czerwcu 1956 roku.

Jak co roku przy tablicy przypominającej o naszych studentach licznie zgromadzili się pracownicy Uczelni oraz studenci. Nie zabrakło także delegacji reprezentujących środowiska kombatanckie, władze centralne oraz samorządowe - Miasta Poznania i Województwa Wielkopolskiego.

Po krótkim wystąpieniu profesora Jacka Goca, Prorektora PP, reprezentującego Władze Uczelni, głos zabrała Olga Gonsh, przewodnicząca Samorządu Studentów, która przytoczyła wspomnienie o kolegach sprzed lat, kończąc słowami: „Oni będą żyli, dopóki trwać będzie nasza pamięć o nich...".

Po krótkiej modlitwie, nastąpiło złożenie kwiatów.