Aplikacja na płatne staże studenckie 28 kwietnia - 4 maja 2014

Centrum Praktyk i Karier PP oraz projekt „ Inżynier przyszłości" zapraszają studentki i studentów Politechniki Poznańskiej do udziału w trzymiesięcznych płatnych stażach.

Oferujemy 500 miejsc stażowych w przedsiębiorstwach atrakcyjnych dla inżynierów.

Chcesz zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, ułatwić sobie start na rynku pracy?  Zdecyduj się już dziś.

Aplikacja do ofert nastąpi w dniach 28 kwietnia-04 maja 2014 poprzez platformę e-Recruitment: http://www.er.put.poznan.pl.

Staże realizowane będą od lipca do września 2014.

Więcej informacji na stronie: www.ip.projekt.put.poznan.pl

Serdecznie zapraszamy !!!