Wystawa Najlepszych Prac Dyplomowych zrealizowanych na Wydziale Architektury PP

Galeria:

W dniu 20go marca, w holu głównym Centrum Wykładowego miał miejsce wernisaż wystawy prac studenckich zrealizowanych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.

Na wystawie zaprezentowano najlepsze projekty dyplomowe inżynierskie oraz wybrane projekty magisterskie przygotowane w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego oraz w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa.

Organizatorem wydarzenia był Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa pod kierownictwem dr hab. inż. arch. Ewy Pruszewicz - Sipińskiej prof. PP.

Współorganizatorem było Uczelniane Centrum Kultury Politechniki Poznańskiej.

Wystawa pokazuje  różnorodność tematyki projektowej podejmowanej na Wydziale Architektury, wszechstronność i kompleksowość zadań projektowych.

Prezentowane prace zwracają uwagę na rolę i znaczenie  kontekstu miejsca w procesie projektowania architektonicznego a jednocześnie cechuje je dbałość o szczegóły rozwiązań inżynierskich w projektowanych budynkach.

Na wystawie pokazano projekty m.in:

- Koncepcja architektoniczna sali koncertowej przy Parku Marcinkowskiego w Poznaniu.

Autor: Monika Szała, Promotor: dr inż. arch. Stanisław Sipiński

- Projekt budynku Wydziału Architektury PP.

Autor: Jakub Pakos, Promotor: dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

- Budynek usługowo - handlowy przy Al. Marcinkowskiego w Poznaniu

Autor: Michał Kornecki, Promotor: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz - Sipińska prof. PP

- Kamienica przy ul. Ostrówek w Poznaniu -  Hostel Cybina.

Autor: Katarzyna Sikora, Promotor: dr mgr. inż. arch. Hanna Michalak

- Kamienica miejska przy ul. Ostrówek 16 w Poznaniu

Autor: Piotr Wiśniewski, Promotor: dr mgr. inż. arch. Hanna Michalak

- Kamienica przy ul. Ostrówek 5, w Poznaniu

Autor: Tomasz Stachowiak, Promotor: dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

- Kamienica przy ul. Ostrówek 16 w Poznaniu

Autor: Adrian Lipowski, Promotor: dr hab. inż. arch. Marian Fikus prof. PP

- Kamienica przy ul. Ostrówek 5 w Poznaniu

Autor: Jan Cieślewicz, Promotor: dr hab. inż. arch. Marian Fikus prof. PP

- Kamienica miejska przy ul. Ostrówek 5 w Poznaniu

Autor: Paulina Reiter, Promotor: dr inż. arch. Dominika Pazder

- Pawilon Wystawienniczy na Placu Wiosny Ludów w Poznaniu

Autor: Marcin Gęziewicz, Promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak prof. PP

- Pawilon Wystawienniczy na Placu Wiosny Ludów w Poznaniu

Autor: Bartosz Stanisław Bisaga, Promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak prof. PP

- Wypożyczalnia rowerów i kajaków na Szlaku Nadwarciańskim w Poznaniu

Autor: Patrycja Pelikant, Promotor: dr hab. inż. arch. Anna Januchta - Szostak

- Wypożyczalnia rowerów i kajaków przy ul. Piastowskiej  w Poznaniu

Autor: Arkadiusz Skurzyński, Promotor: dr hab. inż. arch. Anna Januchta - Szostak

- Budynek usługowo - biurowy przy Al. Marcinkowskiego w Poznaniu

Autor: Agnieszka Janus, Promotor: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz - Sipińska prof. PP

- Dom Integracji Studenckiej

Autor: Michał Spólnik, Promotor: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz - Sipińska prof. PP

- Exhibit Housing

Autor: Wojciech Swarowski, Promotor: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz - Sipińska prof. PP

- Budynek biurowy South East Gate w Poznaniu

Autor: Dimitr Novak Promotor: dr inż. arch. Waldemar Szeszuła

- Budynek wysokościowy przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu

Autor: Martin Novansky, Promotor: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz - Sipińska prof. PP

- Budynek wysokościowy o funkcji biurowo - usługowej w Poznaniu

Autor: Jan Mokrzecki, Promotor: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz - Sipińska prof. PP

- Budynek wysokościowy „Obsydian Tower"

Autor: Marek Mnichowski, Promotor: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz - Sipińska prof. PP

- Kaszubska Zagroda Agroturystyczna w Trzebiniu

Autor: Damian Kąkol, Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg

- The Scientific and Nature Education Centre / Poznan

Autor: Lesia Topolnyk, Promotor: dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

- Koncepcja architektoniczna Galerii między budynkiem głównym Starego Browaru oraz H & M przy ul. Półwiejskiej w Poznaniu

Autor: Karol Anioła, Promotor: dr hab. inż. arch. Michał Ankiersztajn

- City Office. Koncepcja budynku biurowo - usługowego przy Al. Marcinkowskiego w Poznaniu

Autor: Aleksnadra Raniewicz, Promotor: dr inż. arch. Maciej Janowski

Poziom merytoryczny prezentowanych projektów jest  wysoki, na  uwagę zasługuje również jakość i forma samej  prezentacji : wielkoformatowe plansze przedstawiają zaawansowane rysunki projektowe i profesjonalne wizualizacje.

W części wystawy pokazano również makiety architektoniczne projektowanych budynków.

Wernisaż wystawy spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno kadry naukowej  oraz samych studentów.

Celem wystawy bowiem  jest podkreślenie obecności i prezentacja na forum Politechniki Poznańskiej działalności dydaktycznej Wydziału Architektury, który poprzez swoją lokalizację pozostaje ciągle poza Kampusem.

Wydział Architektury dostrzega duży potencjał i możliwości podjęcia współpracy między wydziałowej, m.in. w opracowaniu prac inżynierskich i magisterskich, w ramach postulowanej przez Władze Politechniki polityki prowadzenia wspólnych, interdyscyplinarnych  badań i dydaktyki  przez różne wydziały.

Dzień wernisażu oraz miniony weekend  były okazją do zobaczenia wystawy w całości. Aktualnie, z uwagi na inne wydarzenia w Politechnice, przez najbliższe dwa tygodnie można oglądać część wystawy, do czego zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

[WA, IAUiOD, ZAUIM, Pruszewicz-Sipińska E., Gawlak. A.]

ZałącznikWielkość
Wystawa WA_plakat.jpg2.43 MB