Politechnika Poznańska w programie Santander Universidades

Galeria:

27 lutego br. Politechnika Poznańska podpisała umowę o współpracy z Bankiem Zachodnim WBK w ramach programu Santander Universidades. Dzięki temu porozumieniu poznańska uczelnia zbuduje konsorcjum naukowo-badawcze z udziałem polskich oraz zagranicznych partnerów, reprezentujących zarówno środowiska akademickie, jak i świat biznesu.


Umowa dotyczy realizacji projektu „Building the Science and Business Consortium", który przyczyni się do wzmocnienia potencjału i konkurencyjności Politechniki Poznańskiej. Głównym celem projektu jest zbudowanie międzynarodowego konsorcjum naukowo-badawczego z udziałem uczelni i firm z Polski oraz państw kultury iberyjskiej. Utworzone konsorcjum opracuje wnioski i będzie aplikować o ich realizację w ramach konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz największego unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji - „Horyzont 2020".    

- Jednym z fundamentalnych wyzwań stojących przed polskimi uczelniami, zwłaszcza technicznymi, jest tworzenie realnych przewag konkurencyjnych poprzez udział
w międzynarodowych projektach badawczych. To oznacza rozwój dla naszych studentów
i  pracowników naukowych, przyczynia się do zwiększenia komercjalizacji badań, a także podnosi rangę samej uczelni. Tym projektem chcemy wykorzystać potencjał, jaki daje nam przynależność do międzynarodowego programu Santander Universidades -
powiedział po podpisaniu umowy Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. Tomasz Łodygowski

- Jest już w Polsce grono uczelni, takich właśnie jak Politechnika Poznańska, które są gotowe i otwarte na realizację dużych projektów międzynarodowych łączących świat biznesu i nauki. Jednym z celów Santander Universidades jest inicjowanie i wspieranie projektów przyczyniających się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki przy aktywnym udziale świata akademickiego. - podkreślił Michał Kuczmierowski, Dyrektor Santander Universidades, którym w Polsce zarządza Bank Zachodni WBK.

Politechnika Poznańska jest 24-tą uczelnią, z którą polski program Santander Universidades  będzie realizować wspólny projekt naukowo-badawczy.

Program Santander Universidades został stworzony w 1996 r. przez Grupę Santander, do której należy Bank Zachodni WBK.  Za jego powołaniem stało przekonanie, że warto inwestować w rozwój społeczeństwa kraju, w którym prowadzi się działalność, a najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest wsparcie uczelni wyższych jako głównego motoru rozwoju społeczeństwa. Bank Zachodni WBK zarządzający programem Santander Universidades w Polsce, od grudnia 2011 podpisał 39 umów o współpracy z czołowymi uczelniami wyższymi. Przynależność do programu jest dla polskich uczelni wyznacznikiem prestiżu, a także świadczy o chęci międzynarodowego rozwoju oraz wyróżnienia się w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości edukacyjnych. Więcej informacji o Programie na www.santanderuniversidades.pl.