Konferencja podsumowująca projekt „Mechanika i Budowa Maszyn kierunkiem Twoich sukcesów”

Galeria:

Kształcenie zamawiane na Politechnice Poznańskiej realizowane jest od wielu lat poprzez projekty podnoszące jakość kształcenia w dyscyplinach uznanych za kluczowe dla rozwoju gospodarki. Jednym z owych projektów, realizowanych wspólnie przez Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania oraz Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, jest „Mechanika i Budowa Maszyn kierunkiem Twoich sukcesów". Program objął wszystkich studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku mechanicznym na wymienionych Wydziałach w roku akademickim 2010/2011, a którzy - kończąc teraz studia - przygotowują się do obrony prac inżynierskich.

W związku z tym 17 stycznia b.r. w Centrum Wykładowym odbyła się konferencja podsumowująca projekt, którą otworzyli JM Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski oraz Prorektor PP ds. Współpracy z Gospodarką, prof. dr hab. inż. Jan Żurek. Uczestnikami spotkania byli również przedstawiciele władz i kadry naukowo-dydaktycznej obydwu Wydziałów, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przedsiębiorstw współpracujących z Politechniką w ramach zadań projektowych, kadra realizująca projekt na czele z dr hab. inż. Jarosławem Jakubowiczem, prof. nadzw. PP - gospodarzem spotkania oraz oczywiście studenci kierunku zamawianego.

Program spotkania objął sprawozdanie z realizacji zadań projektowych, prezentację osiągnięć studentów - laureatów konkursów i działaczy kół naukowych oraz wymianę opinii i doświadczeń wszystkich stron zaangażowanych w projekt, ze szczególnym uwzględnieniem wymiernych efektów osiągniętych we współpracy na linii biznes-nauka. W toku obrad zwrócono uwagę na potrzebę realizowania podobnych inicjatyw w przyszłości i trwałego podnoszenia jakości kształcenia inżynierów na Politechnice Poznańskiej.