Spotkanie inauguracyjne "Study Engineering in Poland" - 16 stycznia 2014

Galeria:

W dniu 16 stycznia br. odbyło się spotkanie inauguracyjne "Study Engineering in Poland". Spotkanie miało miejsce w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2, w Poznianiu. Organizatorami byli Politechnika Poznańska, KRPUT oraz Fundacja Edukacyjna "Perspektywy".

W inauguracji uczestniczyli m.in.:

  • Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski,
  • Prorektor ds. kształcenia dr hab. Jacek Goc,
  • Rektor Politechniki Opolskiej i pełnomocnik KRPUT ds. międzynarodowych - prof. Marek Tukiendorf,
  • Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy"

Powyższe spotkanie zainaugurowało obrady konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2014" która odbyła się 17-18 stycznia 2014 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja ta - organizowana cyklicznie w ramach wieloletniego programu Study in Poland, prowadzonego wspólnie przez KRASP oraz Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

www.studyinpoland.pl/konferencja2014