Inauguracja Programu Horyzont 2020 w regionie - 14-16 stycznia 2014

Galeria:

Wykłady i panele dyskusyjne odbyły się od 14 do 16 stycznia 2014 roku na trzech uczelniach współorganizujących konferencję: Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Horyzont 2020 jest inicjatywą (na lata 2014-2020) skupiającą w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i innowacji. Jego budżet wynoszący ponad 77 mld euro jest przeznaczony dla naukowców, przedsiębiorców oraz instytucji badawczych na realizację innowacyjnych projektów. Obejmują one m.in. szkolenie i rozwój kariery naukowców, badania pionierskie, rozwój infrastruktury badawczej, współpracę sektorów nauki i przemysłu oraz wzmacnianie potencjału badawczego instytucji. Program stwarza możliwości finansowania badań w wielu dziedzinach ważnych dla podnoszenia jakości życia społeczeństwa europejskiego. Począwszy od nauk ścisłych oraz nauk o życiu, a skończywszy na naukach społecznych, ekonomicznych i humanistycznych. Horyzont 2020 to ponadto szansa dla przedsiębiorców na pozyskanie środków (w tym kapitału wysokiego ryzyka) na przekształcenie odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi.

http://rpk.ppnt.poznan.pl

ZałącznikWielkość
Plakat.jpg179.93 KB