Poznań Career Expo 2013

Poznań Career Expo 2013

14 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się targi pracy Poznań Career Expo. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Politechniki Poznańskiej i Akceleratora Wiedzy Technicznej®. Impreza zgromadziła ponad 70 wystawców: przedsiębiorstw, instytucji, uczelni wyższych oraz rzeszę uczestników.

Przy stoisku Politechniki Poznańskiej i Akceleratora Wiedzy Technicznej® można było uzyskać m.in. informacje na temat Akceleratora Wiedzy Technicznej® i realizowanego w jego ramach projektu „Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe", porozmawiać z przedstawicielami Działu Kształcenia Politechniki Poznańskiej, uczelnianego Centrum Praktyk i Karier, a także zaopatrzyć się w artykuły promocyjne Politechniki Poznańskiej. Podczas specjalnych spotkań,  przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznania się z innowacyjnym Systemem Zawodowcy, wdrażanym w ramach projektu „Czas zawodowców" oraz z realizowaną na Politechnice Poznańskiej nową metodą kształcenia, jaką są Studia Dualne.

Wydarzeniu towarzyszyło opublikowanie na stronie internetowej portalu  Poznań Career Expo artykułu dla studentów dra inż. Macieja Szafrańskiego pt. „Akceleracja rozwoju wiedzy w przedsiębiorstwach - dlaczego ustawiczne kształcenie jest nieuniknione". Zapraszamy do lektury.

http://www.careerexpo.pl/PL/All/Artykul/153/54/akceleracja-rozwoju-wiedzy-w-przedsiebiorstwach-dlaczego-ustawiczne-ksztalcenie-jest-nieuniknione