Młodzi naukowcy z PP odebrali dyplomy doktorskie na Uniwersytecie Luksemburskim

Dnia 26 września 2013 na Uniwersytecie Luksemburskim odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów doktorskich połączona z uroczystym rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2013/14. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że wśród 67 młodych doktorów znaleźli się naukowcy z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Dr inż. Piotr Gawron oraz dr inż. Jędrzej Musiał doktoryzowali się na dwóch uczelniach jednocześnie, uzyskując międzynarodowy tytuł doktora nauk technicznych poświadczony wspólnym dyplomem Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Luksemburskiego. Obaj doktorzy realizowali swoje prace w formule co-tutelle, która była pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem zarówno w Instytucie Informatyki PP, jak i na Uniwersytecie Luksemburskim. Dysertacja Piotra Gawrona pt. „Research on DNA Sequence Assembly Using Graph Approach" (tłum. „Badania nad asemblacją DNA przy wykorzystaniu teorii grafów") powstała pod opieką prof. Jacka Błażewicza (PP) oraz prof. Rudiego Ballinga (UL). Jej celem było stworzenie algorytmów grafowych, które można zastosować do rozwiązania problemu asemblacji DNA oraz zaprojektowanie metod do asemblacji RNA z uwzględnieniem alternatywnego splicingu. Badania prowadzone były w Instytucie Informatyki PP (eksperymenty obliczeniowe) oraz w Centrum Biomedycyny Systemowej Uniwersytetu Luksemburskiego (współpraca z zespołem doświadczalników). Jędrzej Musiał zajmował się zastosowaniem algorytmów optymalizacji kombinatorycznej do problemu minimalizacji kosztu zakupów internetowych. W wyniku tych badań, prowadzonych w Instytucie Informatyki PP (pod opieką prof. Jacka Błażewicza) oraz w Instytucie Informatyki i Komunikacji UL (pod kuratelą prof. Pascala Bouvry), powstała rozprawa pt. „Applications of Combinatorial Optimization for Online Shopping" (tłum. „Zastosowania optymalizacji kombinatorycznej w zakupach internetowych").

Uroczyste rozpoczęcie roku połączone z wręczeniem dyplomów zainicjował JM Rektor Uniwersytetu Luksemburskiego, prof. Rolf Tarrach. Podsumował on ostatnie lata pracy uczelni oraz podkreślił jej dynamiczny rozwój i międzynarodowy charakter (przedstawiciele różnych nacji obecni są zarówno wśród studentów, jak i kadry naukowo-dydaktycznej). Następnie Premier Luksemburga, Jean-Claude Juncker przypomniał okoliczności powstania Uniwersytetu Luksemburskiego. Zwrócił uwagę, iż mimo kryzysu ekonomicznego, który rozpoczął się w 2010 roku rząd Luksemburga zwiększył finansowanie Uniwersytetu Luksemburskiego. Takie działanie zastosował jako jedyny kraj w Unii Europejskiej. Wręczenie dyplomów doktorskich poprzedziło również przemówienie Minister Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, pani Martine Hansen, która zwróciła uwagę, że otrzymanie stopnia doktora nauk jest niezmiernie ważnym etapem w życiu naukowca, gdyż pozwala nie tylko na kontynuowanie kariery na uczelni, ale otwiera nowe możliwości, które często stają się motorem dla rozwoju gospodarki kraju.

Obecnie dr inż. Jędrzej Musiał kontynuuje pracę naukową w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, ściśle współpracując z Instytutem Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Luksemburskiego. Dr inż. Piotr Gawron pracuje w Centrum Biomedycyny Systemowej Uniwersytetu Luksemburskiego.