50-lecie Zakładu Odlewnictwa - 18 października 2013

Galeria:

W piątek 18 października 2013 r. w Uczelnianym Centrum Kultury Politechniki Poznańskiej odbyło się spotkanie związane z dwoma jubileuszami: 50-leciem istnienia i działalności Zakładu Odlewnictwa w strukturze organizacyjnej Uczelni i 75. urodzinami prof. dr hab. inż. Michała Szweycera.

Historia Zakładu związana jest z osobą prof. dr. hab. inż. Tomasza Mikiewicza, który po dwudziestoletnich doświadczeniach w przemyśle hutniczym i odlewniczym, podjął pracę w Katedrze Technologii Metali i Metaloznawstwa. W 1963 r. w tej Katedrze został utworzony Zakład Odlewnictwa, który po przekształceniach organizacyjnych, od 1996 r. znajduje się w strukturze Instytutu Technologii Materiałów. Kolejnymi kierownikami Zakładu byli: prof. K. Hess, prof. T. Mikiewicz, dr inż. M. Szweycer, prof. M. Radwan, prof. M. Szweycer i prof. A. Modrzyński. Obecnie funkcję tę pełni prof. J. Jackowski.

Tematyka prowadzonych badań związana jest z krystalizacją i krzepnięciem odlewów, modelowaniem procesów odlewniczych, zastosowaniem plazmy termicznej w procesach topienia metali i stopów, technologią odlewów kompozytowych oraz recyklingiem metali, stopów i kompozytów.

W pierwszej części spotkania jubileuszowego przedstawiono historię, dzień dzisiejszy oraz omówiono prace realizowane w Zakładzie. Następna część związana była z osobą prof. dr. hab. inż. Michała Szweycera - omówiono działalność naukową Jubilata, przypomniano Jego zasługi dla uczelni. Na zakończenie odbyła się sesja referatowa.

W spotkaniu wzięło udział wielu znakomitych gości, na czele z prof.dr.hab.inż. Tomaszem Łodygowskim, Rektorem PP oraz prof. dr. hab. inż. Janem Żurkiem, prorektorem PP, a także przedstawicieli przedsiębiorstw od lat współpracujących z Zakładem Odlewnictwa.