ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH

Galeria:

Zjazd FizykówZjazd Fizyków

W dniach 8-13 września odbędzie się XLII Zjazd Fizyków Polskich.
W trakcie Zjazdu odbędzie się Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
Zjazd organizowany jest przez Oddział Poznański PTF, który reprezentuje fizyków z Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Instytutu Fizyki Molekularnej PAN.
Celem Zjazdu jest zaprezentowanie tematyki oraz wyników badań fizyków z krajowych ośrodków naukowych, a także fizyków polskich z zagranicznych ośrodków naukowych, zachęcenie - szczególnie młodych naukowców - do promocji swoich dokonań, nawiązanie współpracy, wymiana poglądów oraz dyskusja nad obecną sytuacją i perspektywami rozwoju nauk fizycznych w Polsce i na świecie.
Organizowany zjazd - podobnie jak poprzednie - ma również w założeniach zbliżenie środowisk naukowego i nauczycielskiego.

Więcej informacji: http://www.42zfp.put.poznan.pl/

ZałącznikWielkość
42_ZFP_plakat.pdf757.67 KB