DOKTORAT HONORIS CAUSA dla prof. dr. hab. inż. Petera Wriggersa - 29 sierpnia 2013

Galeria:

29 sierpnia 2013 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Auli Magna Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej w Poznaniu, ul. Piotrowo 2 odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Peterowi Wriggersowi - wybitnemu specjaliście w dziedzinie mechaniki komputerowej.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

1. Wystąpienie prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego, Rektora Politechniki Poznańskiej.

2. Laudacja Promotora prof. dr. hab. inż. Andrzeja Garsteckiego.

3. Uroczyste nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Peterowi Wriggersowi.

4. Wykład Doktora Honoris Causa Politechniki Poznańskiej Profesora Petera Wriggersa.

5. Zakończenie uroczystości.

6. Spotkanie z Doktorem Honoris Causa Politechniki Poznańskiej.

 

Prof. dr hab. inż. Peter Wriggers

Prof. Peter Wriggers urodził się 3 lutego 1951 roku w Hamburgu. Po uzyskaniu, w lipcu 1976 roku, dyplomu inżyniera na Wydziale Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Technicznego w Hanowerze (dzisiejszy Leibniz Universität Hannover), rozpoczął studia doktoranckie na tym samym Wydziale. W grudniu 1980 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Promotorem rozprawy pt. „Contact and impact problems of elastic Dobies" był prof. Erwin Stein.

We wrześniu 1983 roku przeniósł się na Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, jako naukowiec wizytujący, gdzie pracował razem z prof. L. Taylor i J. Simo nad rozwojem sformułowań dotyczących problemów dużych odkształceń w mechanice kontaktu. We wrześniu 1984 roku został zatrudniony na etacie wykładowcy na Wydziale Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Technicznego w Hanowerze, gdzie w 1986 roku obronił pracę habilitacyjną na temat „Linearizations in Continuum Mechanics". Od marca do października 1988 roku był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Berkeley. W 1990 roku został zatrudniony jako profesor zwyczajny ze specjalnością mechanika na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt. W 1998 roku otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego ze specjalnością mechanika na Wydziale Inżynierii Lądowej UT w Hanowerze, a w 2008 roku został dyrektorem Instytutu Mechaniki Kontinuum na Wydziale Budowy Maszyn tej uczelni.

W 2001 roku wprowadził nowy program studiów: „Inżynieria Obliczeniowa" dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich na UT w Hanowerze, jak również utworzył Międzynarodowe Centrum Nauk Technicznych (ICCES). W 2007 roku założył szkołę dla absolwentów - Graduate School MUSIC (Multiscale Methods for Interface Coupling), która wspiera obecnie około 40 doktorantów. Uczelnia ta przyciąga też licznych stypendystów posiadających już doktorat oraz naukowców z całego świata, generując w ten sposób ciągły napływ i wymianę różnorodnych idei naukowych.

Profesor Peter Wriggers był promotorem 35 rozpraw doktorskich oraz 80 prac magisterskich. Sześciu z jego wychowanków zostało profesorami zwyczajnymi na uniwersytetach w Niemczech, Słowenii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Współpracując ze swoimi dawnymi studentami znacząco wpływał na tworzenie się nowych grup naukowych.

W latach 2008-2010 był Prezesem International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM), wtedy to właśnie założona została fundacja, która wspiera młodych naukowców. Od 2011 roku profesor P. Wriggers jest Wiceprezesem tego Stowarzyszenia. Ponadto w 2008 roku został Prezesem German Association for Computational Mechanics (GACM), gdzie w ramach swojej działalności dał początek konferencjom „Młodzi Badacze", które odbywają się cyklicznie co dwa lata. W 2010 roku został wybrany na stanowisko Wiceprezesa International Association of Computational Mechanics (IACM), gdzie jest odpowiedzialny za region Afryki i Europy. W roku 2011, jako pierwszy członek zagraniczny, został wybrany do komitetu wykonawczego Applied Mechanics Division of the American Society of Mechanical Engineers (ASME). Działa aktywnie również w European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) i wspólnie ze swoimi współpracownikami zorganizował kilka konferencji tematycznych oraz konferencję ECCM 2010 w Paryżu, w której brało udział ponad 2 000 uczestników. W Niemczech działa aktywnie w kilku panelach i jest jednym z przewodniczących komisji selekcyjnej Fundacji Alexandra von Humboldta.

Działalność badawcza prof. P. Wriggersa dotyczy zastosowań interdyscyplinarnych. Stworzył odpowiednie teorie i modele o znaczeniu naukowym i przemysłowym, wliczając rozwój skojarzonego oprogramowania symulacyjnego.

ZałącznikWielkość
Prof. Wriggers_KARTA.pdf184.53 KB