Uzupełniające kursy z matematyki dla studentów I roku Politechniki Poznańskiej

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej serdecznie zaprasza osoby rozpoczynające  w roku akademickim 2013/2014 studia w Politechnice Poznańskiej na specjalne kursy z matematyki, poprzedzające i przygotowujące do zajęć w I semestrze.

Zainteresowani będą mieli możliwość zweryfikowania i ugruntowania swojej  wiedzy w ramach kursu zasadniczego, który będzie stanowił powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wybranych zagadnień z matematyki ze szkoły średniej, na których oparty jest wykład z matematyki i przedmiotów pokrewnych.

Dla osób z dobrymi lub bardzo dobrymi wynikami egzaminu maturalnego z matematyki na obu poziomach, przygotowany został również fakultatywny kurs rozszerzony, istotnie pogłębiający wiedzę i rozszerzający umiejętności z zakresu matematyki szkolnej.

Więcej informacji na stronie:

www.fundacjapp.poznan.pl

i pod numerem telefonu: 792 985 996