9 Międzynarodowy Kongres Naukowy "BEZPIECZNY ŚWIAT. Zrozumienie - Zaufanie - Odpowiedzialność"

Galeria:

SHP Logo

W dniach 4-7 lipca br. na Politechnice Poznańskiej odbył się 9. Kongres Societas Humboldtiana Polonorum pt. "Bezpieczny Świat". Kongres organizowany jest przez Towarzystwo Naukowe Societas Humboldtiana Polonorum, zrzeszające stypendystów Fundacji Alexandra von Humboldta. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski i Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Joachim Gauck objęli kongres honorowym patronatem.

W trakcie Kongresu (6 lipca 2013 r.) odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Societas Humboldtiana Polonorum.

Kongres poświęcony był szeroko rozumianemu bezpieczeństwu, które stało się w ostatnich latach w skali całego świata bardzo ważne i aktualne. Tematykę tę przedstawili w różnym ujęciu wybitni prelegenci ze świata nauki.

Swoją obecnością zaszczycili nas dostojni goście, mający realny wpływ na sferę polityki międzynarodowej, socjalnej czy energetycznej. Wśród gości znaleźli się m.in. takie osobowości jak laureat Nagrody Nobla prof. Erwin Neher, prof. Adam Rotfeld, prof. Anna Wolff-Powęska, prezydent Fundacji Alexandra von Humboldta dr Helmut Schwarz oraz Prezydent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina dr Gunter Pleuger. Tradycyjnie, obok referatów plenarnych i sesji, odbyła się także Sesja Młodych Badaczy.

Miejsce: Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

Media o kongresie:

Link do strony: Nauka w Polsce
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,396156,w-poznaniu-rozpoczal-sie-kongres-naukowy-bezpieczny-swiat.html
Link do strony Deutsche Welle
http://www.dw.de/bezpieczny-%C5%9Bwiat-kongres-humboldtczyk%C3%B3w-w-poznaniu/a-16936322

Szczegółowy program Kongresu na stronie internetowej: http://www.9kongresshp.put.poznan.pl/