Drzwi Otwarte na Wydziale Architektury - 25 maja br

Drzwi Otwarte na Wydziale Architektury

Drzwi Otwarte na Wydziale Architektury odbyły się dnia 25 maja. Na oficjalnym rozpoczęciu prodziekan WA dr sztuki Przemysław Tomczak, doc. PP zaprezentował Wydział Architektury, po czym przedstawił możliwości, jakie daje wykształcenie na kierunku Edukacja Artystyczna. Następnie dr hab. inż. arch. Adam Nadolny zaprezentował wieloaspektowe ujęcie zawodu architekta w odniesieniu do wykształcenia, jakie otrzymuje absolwent kierunku Architektura i Urbanistyka. Po części oficjalnej przybyłe osoby zostały zaproszone na wystawę prac studenckich i zwiedzanie budynku. Wystawa była tematycznie bardzo zróżnicowana, gdyż prezentowane były najlepsze prace, które powstały w: Katedrze Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizulanych; Zakładzie Architektury Miejsc Pracy; Zakładzie Historii Architektury i Urbanistyki; Zakładzie Architektury Usługowej i Mieszkaniowej oraz Zakładzie Urbanistyki. Odbyły się również warsztaty „Światło w liczbach czyli o projektowaniu słów kilka" które poprowadził dr inż. Artur Nawrowski z Zakładu Techniki w Architekturze. Podczas wystawy była możliwość rozmowy z pracownikami i studentami Wydziału.

Anna Sygulska

ZałącznikWielkość
drzwi otwarte.jpg813.12 KB