II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich - 26-28 czerwca 2013

Politechnika Warszawska i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej i Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, mają zaszczyt zaprosić wszystkich Polskich inżynierów, z kraju i ze świata, do wzięcia udziału w II Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich, który odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2013 r. w Warszawie, pod patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.

Pierwszy Zjazd, który odbył się w 2010 roku, zakończył się przyjęciem przesłania, w którym zapisano m.in. wolę zbudowania trwałej platformy w postaci cyklicznych zjazdów, które odbywać się będą co trzy lata.

Wykorzystując doświadczenia z I Zjazdu oraz dyskusje w technicznych gronach polonijnych i krajowych, rozszerzono grono organizatorów, dołączając do Federacji SNT NOT, Politechniki Warszawskiej i Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejską Federację Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Głównym celem jaki stawiają Organizatorzy przed II Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich jest integracja polskich środowisk inżynieryjnych oraz wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania innowacji, transferu technologii, podniesienia rangi polskiej nauki i jej konkurencyjności w świecie.

Zjazd zajmie się między innymi następującymi sprawami:

  • przedstawienie potencjału i osiągnięć polskich inżynierów i naukowców za granicą,
  • ustalenie najskuteczniejszych form wykorzystania tego potencjału, do rozwoju gospodarki kraju i podniesienia jej pozycji na świecie,
  • przedstawienie wzajemnych postulatów, potrzeb i oczekiwań środowisk polonijnego i krajowego,
  • współpraca polonijnych i krajowych organizacji naukowo-technicznych,
  • nawiązanie kontaktów indywidualnych: gospodarczych, akademickich i społecznych.

Licząc, że uda nam się spotkać i wymienić poglądy podczas II ŚZIP, oczekujemy Państwa w Warszawie.

Informacje dotyczące organizacji Zjazdu, wpisowego, logistyki, itp. znajdują się w załączniku.

Zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej II ŚZIP - www.szip.org.pl, gdzie sukcesywnie pojawiać się będą wszelkie informacje dotyczące Zjazdu.

Miejsce Zjazdu

Część merytoryczna, jak i imprezy towarzyszące odbędą się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej i w Warszawskim Domu Technika NOT.

Program Zjazdu

Podczas II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich odbędzie się 8 merytorycznych sesji panelowych, plus sesje otwierająca i zamykająca. W czasie dwudniowych obrad poruszane będą przede wszystkim kwestie z zakresu: innowacyjności, wdrożeń, infrastruktury i transportu, informatyki, współpracy stowarzyszeń naukowo-technicznych ze środowiskiem biznesowym, kształcenia inżynierów, energetyki.

Ostatniego dnia Zjazdu, 28 czerwca, zainteresowani uczestnicy będą mieli możliwość odbycia wizyt w wybranych instytutach badawczych, laboratoriach, firmach i innych instytucjach.

W załączeniu program Zjazdu, wraz z ramą programową. Szczegółowe informacje na temat programu II ŚZIP będą pojawiać się sukcesywnie na stronie Zjazdu, w odpowiedniej zakładce.

Kontakt

Biuro II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich

ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

e-mail: sekretariat-SZIP@not.org.pl

Tel.: +4822 336 12 60

Fax: +4822 336 14 81

ZałącznikWielkość
Rama programowa.pdf41.82 KB
Program Zjazdu.pdf106.73 KB
Zaproszenie II SZIP.pdf124.36 KB