Kongres Reologiczny Poznań 2013 - 13–15 października 2013

Instytut Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej oraz Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej,

serdecznie zapraszają na

KONGRES REOLOGICZNY POZNAŃ 2013,

który odbędzie się w dniach 13 - 15 października 2013 r.

w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, Poznań.

Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński

Program naukowy Kongresu obejmuje następujące zagadnienia:

Reologia teoretyczna, reometria, reologia polimerów, reologia żywności, reologia w medycynie i farmacji, mikroreologia i nanoreologia, reologia w chemii (budownictwo), reologia w przemyśle, dydaktyka.

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej

Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska

Katedra Inżynierii Chemicznej, Politechnika Łódzka

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pracownia Reologiczna Katedry Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej ,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  

RHL-Service, Generalny przedstawiciel HAAKE, NESLAB, PRISM

Jednocześnie zapraszamy do udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego Kongresu wszystkie inne Firmy zainteresowane promocją swoich wyrobów i usług z zakresu badań reologicznych.

Informacje:

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Kongresu: mgr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera, tel.(61) 665 2894, e-mail: monika.dobrzynska-mizera@doctorate.put.poznan.pl

oraz

Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej PTRT, http://ptrt.p.lodz.pl

www.kongresreologiczny.pl