Międzynarodowy Kongres Naukowy "Bezpieczny Świat" - 4-7 lipca 2013

Z przyjemnością informujemy, że 9. Kongres Societas Humboldtiana Polonorum organizowany przez Oddział Poznański pod tytułem

BEZPIECZNY ŚWIAT
ZROZUMIENIE - ZAUFANIE - ODPOWIEDZIALNOŚĆ
***
EINE SICHERE WELT

VERSTEHEN - VERTRAUEN - VERANTWORTEN
***
A SECURE WORLD

UNDERSTANDING - TRUST - RESPONSIBILITY

odbędzie się w Poznaniu w dniach 4-7 lipca 2013 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2.

W trakcie Kongresu (6 lipca 2013 r.) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Societas Humboldtiana Polonorum.

Kongres poświęcony będzie szeroko rozumianemu bezpieczeństwu, które stało się w ostatnich latach w skali całego świata bardzo ważne i aktualne. Tematykę tę przedstawią w różnym ujęciu wybitni prelegenci ze świata nauki. Tradycyjnie, obok referatów plenarnych i sesji, odbędzie się także Sesja Młodych Badaczy.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Kontakt z organizatorami Kongresu: e-mail: biuro-shp@put.poznan.pl

Szczegółowe informacje: http://9kongresshp.put.poznan.pl/