VIII Sympozjum "Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania" - 1-3 lipca 2013

VIII Sympozjum CZWARTORZĘDOWE SOLE AMONIOWE I OBSZARY ICH ZASTOSOWANIA nt. 

Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji, Poznań 1-3 lipca 2013

Celem Sympozjum jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań naukowych prowadzonych w zakresie czwartorzędowych soli amoniowych i cieczy jonowych (synteza, fizykochemia, aktywność powierzchniowa, analityka, toksykologia, ekotoksykologia, degradacja i biodegradacja, mikrobiologia oraz nowe kierunki zastosowań).

Wszystkie informacje są dostępne na stronie www.scsa.put.poznan.pl.

Gorąco zapraszamy do udziału!