Pension reforms in post-socialist and other countries - 12 september 2013

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „PENSION REFORMS IN POST-SOCIALIST AND OTHER COUNTRIES - COMPARISON AND EVALUATION"

Katedra Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej organizuje w Poznaniu, w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2, w terminie 12 września 2013 r., międzynarodową konferencję naukową poświecona problematyce emerytalnej.

Celem konferencji jest próba oceny wyników reform emerytalnych, które zostały wprowadzone na przełomie XX i XXI w. oraz na początku obecnej dekady w krajach postsocjalistycznych i skonfrontowania ich z  reformami systemów zabezpieczeń emerytalnych w innych krajach.

Konferencja w całości prowadzona będzie w języku angielskim.

Problematyka konferencji dotyczyć będzie m.in.:

-       ogólnej oceny reform emerytalnych wdrożonych w krajach postsocjalistycznych;

-       instytucjonalnych i kulturowych aspektów reform emerytalnych;

-       pozytywnych i negatywnych doświadczeń krajów Europy Środkowej i Wschodniej we wdrażaniu reform emerytalnych;

-       prawnych i instytucjonalnych aspektów reform emerytalnych;

-       problemu kosztów transakcyjnych przy przejściu z jednego filaru ubezpieczeń do wielu filarów;

-       problemu ubóstwa osób starszych;

-       ryzyka politycznego w reformach emerytalnych;

-       itp.

Wiodącymi referentami (key note speakers) będą:

1. Prof. Elaine Fulz, JFM Research Associates, Filadelfia, USA

2. Prof. John Turner, Dyrektor Centrum Polityki Emerytalnej, Waszyngton, USA

3. Prof. Jaroslav Vostatek, Uniwersytet Finansów i Administracji, Praga

4.  Doc. Ján Šebo, Wydział Ekonomii, Matej Bel Uniwersytet, Banska Bistrica, Slovakia

5. Prof. dr hab. Maciej Żukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

6. Andrzej Sołdek, Prezes Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA

 

W skład Rady Programowej konferencji wchodzą:

Prof. dr hab. inż. Leszek M. Pacholski                    Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. PP                Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. Magdalena K. Wyrwicka, prof. PP        Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Maciej Żukowski                              Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Andrzej Sołdek                                                   Prezes Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA

 

Nadesłane artykuły zostaną opublikowane w dwóch monografiach wydanych przez Politechnikę Poznańską (w języku polskim - 4 pkt. i angielskim - 5 pkt.).

Zgłoszenia na konferencję należy przesłać w terminie do 15 marca 2013, na adres: marek.szczepanski@put.poznan.pl.

Pełne teksty artykułów prosimy przesyłać do 31 maja 2013 r.

Patronat nad konferencją objęło Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Marek Szczepański

Kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych

marek.szczepanski@put.poznan.pl