Konsorcjum BazTech ”Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki” - 17-19 kwietnia 2013

Biblioteka Politechniki Poznańskiej zaprasza na II konferencję naukową Konsorcjum BazTech "Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki" organizowaną wraz z Biblioteką Politechniki Krakowskiej i Biblioteką Główną Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Konferencja odbędzie się: w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej,  w dniach 17-19 kwietnia 2013 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.biblos.pk.edu.pl/bbd13/