Konferencja podsumowująca projekt "Era Inżyniera" - 11 grudnia 2012

Galeria:

Po czterech latach intensywnej pracy projekt „Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej" realizowany w ramach POKL 4.1.1 dobiega końca. Podsumowanie końcowych efektów realizacji projektu odbyło się podczas konferencji, 11 grudnia 2012 r. na Politechnice Poznańskiej (sala nr 53, Budynek Biblioteki Technicznej, ul. Piotrowo 2).

Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie pozytywnych rezultatów realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pokazanie jego pionierskiego charakteru i wszechstronnych osiągnięć na polu dostosowania kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki. Udało się to m.in. dzięki zorganizowaniu staży i praktyk studenckich w 142 firmach. Dzięki nim 800 studentów Politechniki Poznańskiej mogło połączyć wiedzę uzyskaną na Uczelni z praktyką, zdobyć pierwsze cenne doświadczenie zawodowe na wymagającym rynku pracy. Na potrzeby projektu stworzona została innowacyjna platforma e-recruitment, która pełni rolę pomostu pomiędzy pracodawcą a studentem. Studenci Politechniki Poznańskiej korzystali także z warsztatów doskonalących umiejętności miękkie oraz specjalistycznych szkoleń wyposażających w umiejętności tak bardzo cenione przez pracodawców.

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego udział w konferencji był bezpłatny.

Informacji udziela: Izabela Lewandowska - tel. 61 647 58 13, izabela.lewandowska@put.poznan.pl

ZałącznikWielkość
PROGRAM KONFERENCJI.pdf454.33 KB