Otwarcie konsulatu RPA - 9 listopada 2012

Galeria:

W dniu 9 listopada Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce pan dr Ted Pekane wraz z Wicewojewodą Wielkopolskim panem Przemysławem Pacią otworzyły Konsulat Honorowy Republiki Południowej Afryki w Wielkopolsce z siedzibą w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej (Piotrowo 2).

Konsulem Honorowym jest pan Czesław Fiedler, przedsiębiorca z Poznania absolwent Politechniki. Pan Konsul będzie się zajmował promocją współpracy gospodarczej z RPA, zapewnieniem stałej obecności RPA w ważnych wydarzeniach gospodarczych, społecznych i politycznych w Wielkopolsce. Monitorowaniem wzajemnych stosunków Polska - RPA na terenie Wielkopolski oraz zapewnienie dobrej współpracy z lokalnymi władzami politycznymi i samorządowymi.

W Uroczystości wzięli udział m. in. Starosta Poznański Jan Grabkowski, Wiceprezydent Poznania Jerzy Stępień, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Politechnikę reprezentował Kanclerz  dr inż. Janusz Napierała a uroczystość prowadził literaturoznawca, Profesor UAM dr hab. Jerzy Koch.