Druga edycja programu "Diamentowy Grant"

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawił się komunikat dotyczący drugiej edycji konkursu o finansowanie projektów badawczych w ramach programu „Diamentowy Grant”. Konkurs ten adresowany jest do:

  • studentów studiów magisterskich, którzy w roku 2012 ukończyli trzeci rok studiów i nadal studiują (wymagane zaświadczenie z uczelni o ukończeniu w 2012 r. trzeciego roku studiów i ich kontynuacji),
  • absolwentów studiów I stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w 2012 r. (wymagana kopia dyplomu wydanego w roku 2012),
  • studentów studiów I stopnia kończących studia w semestrze zimowym 2012/2013 (kopię dyplomu należy dostarczyć do końca lutego 2013 r.).

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej MNiSW pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/prof-barbara-kudrycka-oglosila-druga-edycje-diamentowego-grantu/