Warsztaty dla studentów Politechniki Poznańskiej

 

Aby wzbogacić i uzupełnić wiedzę studentów Politechniki Poznańskiej zakresie niezbędnych na rynku pracy umiejętności Wydział Inżynierii Zarządzania organizuje  warsztaty - Edycja I (pilotażowa):

„Rekrutacja krok po kroku - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?" dr A. Krugiełka

 • Jak przygotować poprawne dokumenty aplikacyjne? - CV, List motywacyjny, Portfolio biznesowe.
 • Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? ( o co pytać i jakich pytań się spodziewać).
 • Na co zwrócić szczególną uwagę podczas rekrutacji ( rodzaj umowy, zapytanie o wysokość wynagrodzenia, koszty ukryte funkcje, dyspozycyjność).
 • Poznać prawne ramy rekrutacji.
 • Poznać swoje silne i słabe strony.

DLA KOGO?   Dla studentów PP, stacjonarnych i niestacjonarnych[1]

KIEDY?  TERMINY 12,13,15 oraz 16 czerwca[2], od 10.00 do 13.30

GDZIE? CW Piotrowo sala 121 (oprócz 12 czerwca)

ZAPISY? od 27 .05 - 09.06 , drogą mailową - rekrutacjawiz@op.pl

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

 

„Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak wyeliminować stres i odnieść sukces podczas prezentowania?" dr A. Krugiełka

 • Jak przygotować zebranie, dobrą prezentację , interesujące wystąpienie, błyskotliwy referat...
 • Jaką przyjąć postawę, gestykulację podczas wystąpienia?
 • Jak mowa ciała wpływa na wiarygodność przekazu?
 • Jak poradzić sobie ze stresem?
 • Otoczka wystąpienia czyli przygotowanie przestrzeni, materiałów, stroju.
 • Jak skutecznie operować słowem, by osiągnąć zamierzony cel ?

( min. język prelegenta, tytułowanie publiczności, unikanie uogólnień, krótkie jasne zdania, pauzowanie, przykłady praktyczne).

 • Czego unikać? - najczęstsze błędy prelegentów.
 • Kontakt z publicznością (od kontaktu wzrokowego po zaufanie).

DLA KOGO?   Dla studentów PP, stacjonarnych i niestacjonarnych

KIEDY?  TERMINY 14 czerwca, od 10 - 13.30,

 oraz 16 czerwca , od 14.00 -17.30

GDZIE? CW Piotrowo sala 121

ZAPISY? od 27 .05 - 09.06 , drogą mailową - rekrutacjawiz@op.pl

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

 

Zasady naboru:

1.    Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

2.    W zgłoszeniu podać należy podać imię i nazwisko, wydział/ rok /kierunek studiów oraz  adres mailowy oraz tel.

3.    Istotne jest umieszczenie nazwy wybranego warsztatu w tytule maila oraz terminu.

4.    Studenci otrzymują potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową

5.    Grupą preferowaną są studenci stacjonarni, niemniej z myślą o studentach niestacjonarnych specjalnie przygotowano warsztat w sobotę.

6.    Istnieje możliwość uczestnictwa jednym warsztacie .

7.    W razie pytań - rekrutacjawiz@op.pl   

 

 

 


[1] grupą docelową są studenci stacjonarni 3 roku I stopnia oraz II roku 2 stopnia; dla studentów niestacjonarnych  warsztat sobotni.

 

[2] Dla studentów niestacjonarnych.