CZAS ZAWODOWCÓW - ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W REGIONIE - 17-18 maja 2012

W imieniu lidera projektu "Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania" Politechniki Poznańskiej oraz Partnerów: Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, serdecznie zapraszamy na konferencję CZAS ZAWODOWCÓW - ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W REGIONIE. Podsumowanie i kontynuacja działań w projekcie "Wielkopolski system monitorowania i prognozowania".

Konferencja odbędzie się w Poznaniu, w dniach 17 - 18 maja 2012 roku, w Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, sala Lumina.

http://zawodowcy.org/konferencje/139_konferencja-podsumowujaca-projekt-wsmip-17-18-maja-2012.html

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania rezultatów wypracowanych w trakcie realizacji projektu, ale także będzie stanowiła platformę wymiany informacji na temat przyszłości kształcenia zawodowego w Wielkopolsce, zwłaszcza w kontekście projektu systemowego realizowanego przez Województwo Wielkopolskie w partnerstwie z Politechniką Poznańską, w ramach którego kontynuowany będzie rozwój Wielkopolskiego Systemu Monitorowania i Prognozowania. Poruszone zostaną także zagadnienia związane między innymi z takimi obszarami kształcenia zawodowego jak: kształcenie modułowe, laboratoria dla uczniów z Wielkopolski, laboratoria e-learningu w szkołach, system doradztwa edukacyjno-zawodowego.

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy o deklarację chęci uczestnictwa w konferencji w jednym z podanych wyżej terminów i potwierdzenie swojej obecności w terminie do 11 maja 2012 roku. W tym celu załączony powyżej formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres biuro.awt.wsmp@put.poznan.pl lub faksem na numer 61/642 74 20 bądź złożyć potwierdzenie telefoniczne pod numerem 609 77 66 75.

Zespół Projektu Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania
Kontakt:
Biuro Projektu
ul. Ogrodowa 11, 61-821 Poznań
tel. +48 61 673 1901
tel/fax +48 61 639 3131
e-mail: biuro.awt.wsmp@put.poznan.pl