Politechnika Poznańska wybrała Prorektorów na kadencję 2012-2016

Na prorektorów Politechniki Poznańskiej na kadencję 2012-2016 zostali wybrani:

- dr hab. Jacek GOC, prof nadzw. PP - prorektor ds kształcenia

- prof. dr hab. inż. Joanna JÓZEFOWSKA - prorektor ds. nauki

- prof. dr. hab. inż. Jan ŻUREK - prorektor ds. współpracy z gospodarką

- dr hab. inż. Stefan TRZCIELIŃSKI, prof. nadzw. PP - prorektor ds. edukacji ustawicznej.

Wybory odbyły się w dniu 18 kwietnia 2012r. w Centrum Wykładowo - Konferencyjnym PP, przy ul. Piotrowo 2, w Poznaniu.