XXI Poznańskie Konwersatorium Analityczne - 12-13 kwietnia 2012

XXI POZNAŃSKIE KONWERSATORIUM ANALITYCZNE NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW

Modern Methods of Sample Preparation and Determination of Trace Elements

Poznań, 12-13 kwietnia 2012 r.

Obrady odbędą się w sali audytoryjnej „A" gmachu Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 3.

Szczegółowe informacje:

http://www2.fct.put.poznan.pl/konw2012.htm