Umowa PP z firmą Budimex na budowę Centrum Dydaktycznego WTCH

W dniu 5 marca 2012 roku Politechnika Poznańska podpisała umowę z firmą Budimex SA. Tym samym zakończył się etap wyboru głównego wykonawcy robót budowlanych dotyczących kolejnego obiektu dydaktycznego współfinansowanego ze środków europejskich. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Politechnika Poznańska uzyskała dofinansowanie na poziomie 87 milionów złotych na realizację inwestycji pod nazwą Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej.

Politechnika Poznańska dysponując jednym z najlepszych w Polsce Wydziałów Technologii Chemicznej, dla sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na kadry techniczne w tej dziedzinie podjęła w roku 2007 decyzję o budowie budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (CDWTCh).