Geodezyjna Konferencja Naukowo-Dydaktyczna EUROmatyka2012 - 31 maja-2 czerwca 2012

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska jest organizatorem Geodezyjnej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej EUROmatyka2012. Konferencja będzie miała miejsce w Poznaniu (Politechnika) i Puszczykowie (Leśny Ośrodek Szkoleniowy) w dniach 31 maja - 2 czerwca 2012.

Stanowi ona kontynuację cyklicznych konferencji Katedr i Zakładów Geodezji na wydziałach niegeodezyjnych, a także uzupełnienie konferencji organizowanych w 2-letnim cyklu przez PAN, pt. „Aktualne problemy geodezji inżynieryjnej".

Spodziewamy się wystąpień i dyskusji w następujących grupach tematycznych:

1) nowoczesne techniki pomiarowe,

2) zastosowania inżynierskie geodezji,

3) mapa i opracowania przestrzenne,

4) zagadnienia prawne i wdrażanie przepisów geodezyjnych,

5) wymiana doświadczeń dydaktycznych.

Szczegółowe informacje http://www.euromatyka2012.pl/aktualnosci