Wynalazki z PP nagrodzone na wystawie IWIS 2011

W dniach 3-5 listopada 2011 r. w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym hotelu „Gromada" w Warszawie odbyła się V Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2011, podczas której Politechnika Poznańska zaprezentowała 11 wynalazków, stanowiąc obok Politechniki Łódzkiej najliczniej reprezentowaną uczelnię techniczną.

Dzięki nawiązanej w ubr. współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, innowacyjne rozwiązania opracowane na Politechnice Poznańskiej (jako zgłoszenia patentowe przygotowane przez Rzecznika Patentowego PP, inż. Barbarę Urbańską-Łuczak) zostały w formie plakatów zaprezentowane międzynarodowemu Jury oraz zwiedzającym, którzy na stoisku PP mogli otrzymać foldery zawierające informację o naszej uczelni oraz CIRiTT PP.

Z przyjemnością informujemy, że każdy spośród 11 zgłoszonych przez PP wynalazków został wysoko oceniony i nagrodzony przez międzynarodowe jury zdobywając łącznie 3 złote medale (w tym 1 z wyróżnieniem), 3 srebrne medale i 5 medali brązowych oraz dyplom i medal Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Pierwszego Światowego Konkursu Wynalazków Chemicznych, a także nagrodę specjalną od Ukraińskiej Rady Wynalazców i Innowatorów!

Poniżej przedstawiamy medale i nagrody przyznane za poszczególne innowacyjne rozwiązania opracowane na Politechnice Poznańskiej oraz we współpracy w naukowcami reprezentującymi inne uczelnie:

Złoty medal z wyróżnieniem IWIS 2011

(1) dr inż. Olaf Ciszak, dr inż. Adam Myszkowski (WBMiZ PP) - Modułowy system zszywaczy tapicerskich 

Złoty medal IWIS 2011

(2) dr inż. Adam Myszkowski (WBMiZ PP) - Promieniowa pompa wielotłokowa dla małych elektrowni wodnych

(3) mgr inż. Piotr Kędzia; dr hab. prof. nadzw. PP Eugeniusz Szcześniak; dr Tomasz Czechowski; dr Mikołaj Baranowski; dr hab. prof. nadzw. PP Jan Jurga (WBMiZ PP) - Sposób wytwarzania pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie  badanego obiektu i kompensacja zewnętrznego pola rozproszonego i układ do jego realizacji (Wynalazek nagrodzony nagrodą główną w konkursie "Student-Wynalazca" w lutym 2011 r.)

Srebrny medal IWIS 2011

(1) dr hab. inż. Teofil Jesionowski, prof. nadzw.; mgr inż. Łukasz Klapiszewski, dr hab. inż. Grzegorz Milczarek (WTCh PP) - Sposób otrzymywania kompozytów krzemionka-lignina 

(2) dr hab. inż. Teofil Jesionowski, prof.  nadzw.; mgr inż. Magdalena Nowacka, prof. dr hab. Henryk Jeleń, mgr inż. Mariusz Dziadas (WTCh PP) - Sposób modyfikacji żelu krzemionkowego

(3) prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk, dr inż. Marcin Butlewski, Błażej Rzepczyński (WIZ PP) - Podest do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami lokomocyjnymi

Brązowy medal IWIS 2011

(1) prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski, mgr inż. Piotr Gancarski, mgr inż. Błażej Gołuchowski, mgr inż. Hubert Hausa, mgr inż. Jakub Jędrzejczak, mgr inż. Marek Kępa, mgr inż. Karol Klaba, mgr inż. Krzysztof Kotecki, mgr inż. Mariusz Kruk, mgr inż. Maciej Niezgódka, mgr inż. Piotr Przybyła, mgr inż. Tomasz Szulc, mgr inż. Tomasz Wojdak (WMRiT PP) - Pojazd dla osób z dysfunkcją wzroku ułatwiający orientację i sygnalizację niebezpieczeństwa 

(2) dr inż. Wojciech Łapka; prof. dr hab. Czesław Cempel (WBMiZ PP) - Akustyczny filtr do tłumienia dźwięku w instalacjach kanałowych (Wynalazek nagrodzony srebrnym medalem podczas Międzynarodowych Targów "Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty" iENA 2011, które odbyły się w Norymberdze w dniach 27-30.10.2011 r.)

(3) dr inż. Sławomir Borysiak; dr inż. Dominik Paukszta; mgr inż. Michał Bębenek (WTCh PP) - Produkty otrzymane z recyklingu materiałowego odpadów typu Tetra Pak

(4) dr inż. Czesław Janusz Jermak, inż. Janusz Dereżyński (WBMiZ PP) - Urządzenie do pomiaru średnicy i odchyłki okrągłości wewnętrznych powierzchni walcowych 

(5) dr inż. Czesław Janusz Jermak, mgr inż. Krzysztof Mazur (WBMiZ PP) - Urządzenie do pomiaru zarysu zwłaszcza powierzchni płaskich

Dyplom i medal Marii Skłodowskiej-Curie

dr hab. inż. Teofil Jesionowski, prof. nadzw.; mgr inż. Łukasz Klapiszewski, dr hab. inż. Grzegorz Milczarek (WTCh PP) - Sposób otrzymywania kompozytów krzemionka-lignina

Nagroda specjalna od Ukraińskiej Rady Wynalazców i Innowatorów

mgr inż. Piotr Kędzia; dr hab. prof. nadzw. PP Eugeniusz Szcześniak; dr Tomasz Czechowski; dr Mikołaj Baranowski; dr hab. prof. nadzw. PP Jan Jurga (WBMiZ PP) - Sposób wytwarzania pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu i kompensacja zewnętrznego pola rozproszonego i układ do jego realizacji.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!