Sukcesy bioinformatyków PP na Zjeździe PTBI w Krakowie

W dniach 30 września - 2 października w Krakowie odbył się IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego połączony z IX Warsztatami z Bioinformatyki dla Doktorantów. Głównym organizatorem zjazdu był Uniwersytet Jagielloński. Wśród uczestników, których było około 60 osób, znaleźli się reprezentanci wielu ośrodków naukowych z całej Polski. Politechnika Poznańska reprezentowana była przez 14 osób, będących pracownikami i doktorantami zespołu prof. Jacka Błażewicza.

Na Zjeździe w Krakowie ogłoszone zostały wyniki dwóch konkursów organizowanych przez Towarzystwo. Laureatem Konkursu PTBI na Najlepszą Rozprawę Doktorską z Bioinformatyki obronioną w 2010 roku została dr inż. Agnieszka Rybarczyk z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Doceniona została jej rozprawa na temat „Algorytmicznych aspektów procesu degradacji RNA", która powstała pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Jacka Błażewicza oraz prof. dr. hab. Marka Figlarowicza.

W Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Bioinformatyki laureatami zostali magistranci Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej: Wojciech Frohmberg oraz Michał Kierzynka, którzy w roku 2010 obronili pracę dyplomową magisterską pt. „Development of sequence alignment methods on Graphics Processing Unit" stworzoną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Jacka Błażewicza. Więcej informacji na temat zjazdu, warsztatów, nagród oraz Towarzystwa można znaleźć pod adresem http://ptbi.org.pl/.