Ubezpieczenie NNW dla studentów PP

UWAGA STUDENCI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ !!!

za jedyne 29 zł rocznie

 

  • w ramach całodobowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę 20.000 zł w kraju i za granicą, Warta gwarantuje:

- świadczenie z tytułu śmierci i uszczerbku na zdrowiu (złamania, skręcenia itp.),

- „zadośćuczynienie za ból",

- zwrot kosztów zakupu protez / środków pomocniczych,

- zasiłek dzienny z tytułu czasowej niezdolności do nauki (wypadek w Polsce),

- zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce,

  • uproszczony tryb likwidacji szkód z NNW,
  • całodobowe usługi assistance na terenie Polski (np. organizacja wizyty u lekarza specjalisty, wizyta pielęgniarki, korepetycje dla studentów, którzy ulegli wypadkowi i nie byli w stanie uczęszczać na zajęcia, infolinia medyczna i inne). Organizacja oraz pokrycie kosztów świadczeń assistance realizowane jest wyłącznie za pośrednictwem Centrum Alarmowego Warty (CAW) pod numerem telefonu: 0-801-311-311, +48 601-311-311

Składkę roczną w wysokości 29 zł za NNW można wpłacać do 31-10-2011:

  • w placówkach bankowych i pocztowych przy wykorzystaniu blankietu wpłaty,
  • za pomocą przelewu elektronicznego przy wykorzystaniu danych zawartych na blankiecie wpłaty

DODATKOWO: Istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia po 31.10.2011r., w takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 14 dni od dnia dokonania wpłaty składki w pełnej wysokości.

UWAGA:

W przypadku dokonywania wpłaty przez inną osobę niż Ubezpieczony w celu właściwej identyfikacji, w tytule przelewu obok numeru polisy  (który widnieje na każdym blankiecie) należy wpisać imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby ubezpieczonej.

 

ZałącznikWielkość
Ubezpieczenie_Politechnika_Info_2011.pdf151.67 KB
Formularz w excelu do wykonania przelewu.xls85 KB