Konkurs na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie ENEA S.A. - Edycja 2011

ENEA S.A. - jedna z największych firm energetycznych w kraju zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energii elektrycznej - zaprasza do udziału w Konkursie na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie. Edycja 2011.

Sukces jakim cieszył się Konkurs w 2010 roku i szerokie zainteresowanie opinii publicznej jego problematyką przyczyniły się do uznania działań na rzecz nauki, rozwoju wiedzy oraz energetycznej świadomości społecznej jako ważne argumenty, dla których podjęto decyzję o ogłoszeniu kolejnej jego edycji.

Konkurs adresowany jest do autorów prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz rozpraw doktorskich poruszających problematykę innowacyjnych i pro-cywilizacyjnych rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych w procesie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej z zachowaniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 
Nagrodami pieniężnymi w Konkursie są:

  • dla zwycięskiej pracy licencjackiej bądź inżynierskiej - 10 000 zł,
  • dla zwycięskiej pracy magisterskiej - 20 000 zł,
  • dla zwycięskiej pracy doktorskiej - 30 000 zł.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszenia wraz z opisem pracy (do pobrania na stronie www.konkurspracdyplomowych.pl) oraz przesłać nie później niż do 31 lipca 2011r. na adres: konkurs@konkurspracdyplomowych.pl.

Opis pracy powinien posiadać nie więcej niż 1,5 tys. znaków oraz temat, krótką charakterystykę, założenia, wniosek końcowy, a także wskazanie nowatorstwa w podejściu do tematu.

Ocena zgłoszonych prac będzie dokonywana przez Kapitułę, która przyzna nagrody pieniężne dla zwycięskich prac w trzech kategoriach: praca licencjacka lub inżynierska, magisterska, rozprawa doktorska.

Nagrodzone zostaną prace prezentujące najwyższy poziom merytoryczny oraz nowatorskie podejście do wskazanej problematyki konkursowej.

Do Konkursu zgłoszone mogą być prace zakończone i obronione w okresie od 1 stycznia 2010 do 30 lipca 2011r. Na podstawie przesłanych zgłoszeni w I etspie Kapituła Konkursu dokona ich wstępnej selekcji. Autorzy prac zakwalifikowanych do II etapu zostaną poproszeni o przesłanie pełnych wersji zgłoszonych prac.

Do 31 października 2011r. Kapituła dokona wyboru najlepszych spośród nich w każdej z trzech kategorii, a autorom przyzna nagrody. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o decyzji Kapituły i przyznanych nagrodach do 6 listopada 2011r.

Lista nagrodzonychprac będzie umieszczona na stronie www.konkurspracdyplomowych.pl


ZałącznikWielkość
Plakat Konkursu ENEA 2011.pdf206.3 KB