Laureaci nagrody oraz stypendiów artystycznych i naukowych Miasta Poznania 2011

Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. Romana Kubickiego i Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca wyłoniły tegorocznych laureatów i stypendystów.

Wśród laureatów znalazło się dwóch młodych naukowców z Politechniki Poznańskiej, którzy otrzymają stypendia dla młodych badaczy:

  • Pan dr inż. Hubert Gojżewski (Instytut Fizyki WFT) za znaczące osiągnięcia naukowe w rozwoju nanotechnologii i nanonauki.
  • Pan mgr inż. Mirosław Ochodek (Instytut Informatyki WI) za dotychczasowy dorobek naukowy w dziedzinie informatyki oraz działania mające na celu transfer technologii pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem i jednostkami administracji publicznej.

 Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.