Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski Liderem Pracy Organicznej 2011

Galeria:

25 maja 2011 roku, podczas posiedzenia Senatu Politechniki Poznańskiej w ramach obchodów Dni Politechniki, odbyła się uroczystość nadania Godności Lidera Pracy Organicznej i wręczenia Statuetki Honorowego Hipolita profesorowi dr hab. inż. Leszkowi Pacholskiemu.

Dyplom Godności Lidera Pracy Organicznej i Statuetkę Honorowego Hipolita Laureatowi wręczyli: prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król, dyr. Towarzystwa - Edmund Dudziński w obecności JM rektora Politechniki Poznańskiej - prof. dr hab. inż. Adam Hamrol.

Uhonorowanie profesora Leszka Pacholskiego wyróżnieniem przyznawanym przez Kapitułę Honorowego Hipolita zebrani na posiedzeniu naukowcy przyjęli gromkimi oklaskami, a sam Laureat wyraził podziękowanie za to wyróżnienie.