Nagroda INNOVATICA dla Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej i firmy Solaris Bus&Coach S.A.

W trakcie odbywającego się w dniach 6-7 czerwca br. w warszawskim Centrum Nauki Kopernik II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki oficjalnie wręczono Nagrody Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w dziedzinie innowacji - "INNOVATICA".

W kategorii "Innowacyjny produkt" główną nagrodę zdobył "Niskoemisyjny autobus miejski z szeregowym napędem hybrydowym", projekt realizowany przez Instytut Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej wraz z Solaris Bus&Coach S.A.

Nagrodę odebrali prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz wraz z p. Krzysztofem Olszewskim, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Solaris Bus & Coach S.A. oraz prof. dr hab. inż. Karolem Nadolnym, Prorektorem ds. ogólnych Politechniki Poznańskiej.

"Przyznając nagrodę pragniemy przypomnieć, że - wbrew niektórym opiniom - w Polsce nie brakuje innowacyjnych rozwiązań, firm, instytucji i osób, które mogą być wzorem dla innych" - mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Projekt stanowi wzorcowy przykład współpracy nauki i przemysłu zapewniający sukces obu partnerom. Realizujący go zespół odniósł wcześniej sukcesy w konkursach o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego "i-Wielkopolska. Innowacyjni dla Wielkopolski" w kategorii "Innowacyjna Inwencja", których otrzymał główną nagrodę za opracowanie i zastosowanie w autobusie miejskim równoległego napędu hybrydowego (2008 r.) oraz szeregowego napędu hybrydowego (2010 r.).

W ramach realizacji projektu przewidziano opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie i przebadanie szeregowego hybrydowego układu napędowego, który będzie wykorzystany w autobusie miejskim oraz przygotowanie bazowej dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i eksploatacyjnej.

Zastosowanie napędu hybrydowego zapewni następujące cechy użytkowe autobusu:

* ograniczy niezbędną maksymalną moc silnika spalinowego,

* zmniejszy zużycie paliwa i emisję substancji szkodliwych do atmosfery,

* pozwoli na odzyskiwanie części energii kinetycznej autobusu z hamowania,

* umożliwi zastosowanie większej liczby podzespołów zasilanych energią elektryczną,

* obniży poziom hałasu generowanego podczas pracy pojazdu,

* ograniczy stopień zużycia hamulców,

* umożliwi wykorzystanie funkcji start/stop podczas postoju pojazdu na przystankach bądź w zatorach ulicznych.

Zakres prac, stopień zaawansowania technicznego oraz użyte narzędzia pozwolą w znacznym stopniu podnieść poziom wiedzy i kompetencji zespołu pracującego przy projekcie. Doświadczenie i zdobyta wiedza będzie w dużym stopniu procentować w przyszłych działaniach zarówno w firmie Solaris Bus & Coach S.A. jak i wśród kadry naukowej Politechniki Poznańskiej.

W wyniku realizacji projektu inżynierowie poznają zjawiska zachodzące podczas eksploatacji hybrydowych jednostek napędowych, sposoby eliminacji niepożądanych zachowań, możliwości optymalizacji pod kątem wytrzymałości i norm ekologicznych. Rozwój wiedzy z zakresu technologii hybrydowych umożliwi w niedalekiej przyszłości stworzenie od podstaw nowej specjalności na Politechnice Poznańskiej w pełni poświęconej tym zagadnieniom, dzięki czemu uczelnia będzie mogła kształcić wysokiej klasy inżynierów.

Korzystając z bogatych doświadczeń firmy Solaris Bus & Coach S.A., Politechnika Poznańska będzie mogła też stworzyć laboratorium do badań nad hybrydowymi układami napędowymi. Na Politechnice Poznańskiej powstało kilka prac inżynierskich oraz magisterskich związanych z tematyką projektu oraz wkrótce zostaną ukończone 3 prace doktorskie.

Wprowadzenie na rynek autobusu z szeregowym napędem hybrydowym potwierdzi pozycję Solaris Bus & Coach S.A. - jednej z niewielu polskich firm o zasięgu światowym - jako lidera w tej branży, którą zdobył oferując od 2006 roku, jako pierwszy w Europie, seryjnie produkowany autobus z napędem hybrydowym równoległym - Solaris Urbino 18 Hybrid. Sukces wdrażanych innowacji wynika nie tylko z doskonałości myśli technologicznej i konstrukcji, ale także z przemyślanej ekonomii wdrażania projektu i produkcji autobusów miejskich.

i ii

 

Więcej informacji: http://www.kig.pl/index.php/innovatica-2011-dla-innowacyjnych- oraz http://www.kongresig.pl/innovatica-.html