Wyróżnienie dla projektu EUREKA/CELTIC WINNER +

Projekt EUREKA/CELTIC WINNER+ został wyróżniony Złotą Nagrodą Inicjatywy CELTIC Plus. W projekcie uczestniczył zespół prof. Krzysztofa Wesołowskiego: pracownicy i doktoranci Katedry Radiokomunikacji Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.

Projekt WINNER+ wywarł silny międzynarodowy wpływ na ukształtowanie wyboru technologii i zdefiniowanie standardów systemów bezprzewodowych czwartej generacji (4G). W ramach projektu działała zatwierdzona przez ITU-R grupa oceniająca propozycje systemów mających spełniać wymagania systemu 4G, znanego jako IMT-Advanced, nadesłane do oceny ITU-R. Dzięki działaniu tej grupy jako technologię spełniającą wymagania IMT-Advanced zatwierdzono technologię systemu LTE-Advanced, opracowaną w Europie.

Więcej informacji na temat projektu na: http://projects.celtic-initiative.org/winner+/

Na temat CELTIC Initiative i samej nagrody więcej na: http://www.celtic-initiative.org/#