XV Seminarium " Projektowanie Mechatroniczne" - 20 maja 2011

XV Seminarium "Projektowanie Mechatroniczne" odbędzie się 20 maja 2011r.

Program:

CZĘŚĆ I: Centrum Wykładowo - Koneferncyjne PP, ul. Piotrowo 2, sala 053

8.30 Otwarcie seminarium i powitanie gości

9.00-9.30  - A. Auguściński "15 lat mechatroniki na Wydziale MRiT PP" 

9.30-10.00  - prof. M.Dudziak " Proces projektowania w mechatronice"

Prezrwa kawowa

10.30-11.00  - prof. W Nawrocki "Czujniki i systemy elektroniczne w pojazdach"

11.00-11.20 -  T. Kazimieruk "Wybrane aspekty technologiczne procesu automatyzacji w odniesieniu do produkcj jednostkowej"

11.20-11.40  - J. Rutkowski "GPS w sterowaniu urządzeniami mobilnymi"

Przerwa kawowa

12.15-13.00 sesja studencka

K. Bagiński "Modelowanie i symulacja komputerowa wykonawczych układów robota ortotycznego"

F. Stefański "Koncepcja i symulacje sterowania wysięgnikiem hydraulicznym z wykorzystaniem kinematyki odwrotnej"

K. Żurowski "Wykorzystanie technologii rapid prototyping; przykłady zastosowań"

B. Paruszewski "Stanowisko dydaktyczne prezentujące istotę działania układów load sensing w hydraulice siłowej"

Po zakończeniu obrad przejazd do Zakładów Mechanicznych Kazimierczuk przy ul. Dzrewińskiej

CZĘŚĆ II: Zakłady Mechaniczne Kazimieruk

14.00-14.30 lunch

14.30-17.00 zwiedzanie zakładu przy ul. Jeleniogórskiej