"Naukowiec w biznesie" - zaproszenie do udziału w płatnych stażach

"Naukowiec w biznesie" - zaproszenie do udziału w płatnych stażach

1 stycznia 2011 roku Urząd Miasta Poznania rozpoczął realizację projektu pt.: "Naukowiec w biznesie - staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach".
Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych z terenu województwa wielkopolskiego zainteresowanych odbyciem płatnych staży w przedsiębiorstwach.

Głównym celem projektu jest zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami a podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie województwa wielkopolskiego. Poprzez realizowane staże projekt będzie wspierał rozwój pracy badawczej pracowników naukowych oraz umożliwi konfrontację z możliwościami i potrzebami wielkopolskich przedsiębiorstw.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje o projekcie wraz z dokumentami aplikacyjnymi do pobrania znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania, pod adresem: www.poznan.pl/naukowiec.