XVIII Giełda Wynalazków - nagrody dla Politechniki Poznańskiej

7 marca 2011 r.w Muzeum Techniki NOT w Warszawie nastąpiło uroczyste otwarcie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, XVIII GIEŁDY WYNALAZKÓW nagrodzonych na światowych wystawach innowacji w 2010 roku.

Giełdę pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Patentowego RP, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podczas Giełdy zaprezentowane zostały innowacyjne rozwiązania z Politechniki Poznańskiej, które uzyskały najcenniejsze medale i wyróżnienia w 2010 r. na krajowych i międzynarodowych wystawach innowacji. Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za promocję wynalazków za granicą, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze dla dr inż. Czesława Janusza Jermaka oraz indywidualne dyplomy i nagrody za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze dla dr inż. Andrzeja Górki, prof. zw. dr hab. inż. Edwarda Szczechowiaka, prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk, dr inż. Mariusza Gaczka, dr hab. inż. Romana Stańka prof. PP, dr inż. Piotra Frąckowiaka, dr inż. Adama Myszkowskiego, dr inż. Krzysztofa Nettera, dr inż. Marcina Pelica, dr inż. Wojciecha Ptaszyńskiego,  dr inż. Sławomira Borysiaka, dr inż. Dominika Paukszty, prof. dr hab. inż. Bogdana Branowskiego, dr inż. Sebastiana Głowali, dr inż. Michała Rychlika, dr inż. Marka Zabłockiego, dr Tomasza Czechowskiego, dr prof. Jana Jurgi prof. PP, prof. dr prof. Kazimierza Jurgi, dr Mikołaja Baranowskiego, dr hab. Eugeniusza Szcześniaka prof. PP, dr inż. Jaceka Jelonka, dr inż. Ireneusza Miesiąca, prof dr hab. Józefa Garbarczyka, dr hab. inż. Krystyny Prochaski prof. nadzw. - twórców 12 wynalazków z PP prezentowanych na światowych wystawach w 2010 r. W imieniu Politechniki Poznańskiej odebrał mgr Robert Utrecht.