Konkurs „Membrana w kreowaniu przestrzeni"

Konkurs „Membrana w kreowaniu przestrzeni"

Data rozpoczęcia: 18/02/2011

Termin składania prac: 11/04/2011

Miasto: konkurs ogólnopolski

Konkurs adresowany jest do studentów, projektantów, architektów.

Głównym celem konkursu jest analiza możliwości dotyczących zastosowania membrany w miejskiej przestrzeni publicznej, ukazanie potencjału jaki za sobą niesie użycie tego materiału dla wprowadzenia nowych wartości estetycznych poprawiających atrakcyjność  naszego otoczenia.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji pokazującej poszukiwania nowych zastosowań dla membrany. Projektowane przez uczestników konkursu formy mogą tworzyć :

  • elementy placów miejskich, instalacje parkowe, promenady, kładki dla pieszych, wiaty przystankowe  lub inne formy dowolnie wybrane przez uczestnika konkursu, które wzbogacają przestrzeń publiczną , pozwalając użytkować ją w nowy sposób oraz uczynią bardziej wartościową estetycznie;
  • elewacje budynków- swobodne kształtowania elewacji dzięki membranie, jej zastosowanie np. jako materiału, który pełni rolę ochrony przed słońcem;
  • obiekty  pneumatyczne, które dzięki mobilności i łatwości wykonania mogą pełnić rolę obiektów tymczasowych np. pawilonów wystawowych, kiosków informacyjnych lub innych obiektów w przestrzeni miejskiej dowolnie wybranych przez Uczestników konkursu;

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu pokazującego nowe możliwość zastosowania membrany w miejskiej przestrzeni publicznej. Ocenie Jury będzie podlegał zarówno nowatorski pomysł dla zastosowania membrany jak i ciekawe formy wynikające z poszukiwań  jej ukształtowania.

Organizatorem konkursu jest biuro projektowe Modern Construction Systems, główny projektant Stadionu Miejskiego na Euro 2012 w Poznaniu.

Termin składania prac konkursowych 11/04/2011. Nagrody:

Pierwsza nagroda -  3 000 PLN

Druga nagroda  -  2 000 PLN

Trzy równorzędne wyróżnienia każde po  - 1000 PLN

Uczestnicy wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac będą mieli możliwość uczestnictwa w jednodniowych zorganizowanych przez Organizatora konkursu warsztatach poświęconych membranom, gdzie będą mogli wykonać modele fizyczne swoich nagrodzonych lub wyróżnionych projektów.  Organizator konkursu zorganizuje  wręczenie nagród, dyskusję pokonkursową oraz wystawę prac konkursowych a także planuje przygotowanie wydawnictwa pokonkursowego w formie folderu lub katalogu. Nagrodzeni uczestnicy otrzymają również propozycję odbycia stażu w pracowni architektonicznej Modern Construction Systems.

Więcej informacji dotyczących konkursu „Membrana w kreowaniu przestrzeni" od 18/02/2011 na stronie internetowej konkursu  www.membrana-konkurs.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.