Porozumienie o współpracy między Politechniką Poznańską a Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

W dniu 10 lutego 2011r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między Volkswagen Poznań Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Michaela Kleißa i Jolantę Musielak członka Zarządu a Politechniką Poznańską reprezentowaną przez Rektora prof. dr hab. inż. Adama Hamrola i prorektora dr hab. inż. Stefana Trzcielińskiego, prof. nadzw.

Strony porozumienia wyraziły wolę i chęć współpracy w zakresie nawiązania bliższych naukowych, akademickich i przemysłowych stosunków. Zgodzono się ustanowić i rozwijać współpracę między Politechniką Poznańską a Volkswagen Poznań. Współpraca będzie rozwijana poprzez:

- wymianę informacji na tematy będące w kręgu zainteresowania obu Stron podczas wspólnie organizowanych spotkań, wykładów, konferencji, warsztatów itp.,

- wzajemną wymianę wizyt studentów i praktykantów (stażystów) u obu Stron,

- wymianę wizyt pracowników obu Stron,

- prowadzenie badań naukowych studentów, prowadzenie prac badawczych doktorantów w tematach interesujących obie strony,

- wspólną organizację seminariów, sympozjów, konferencji, warsztatów itp.,

- realizację wspólnych projektów.