„Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice” - 11-13 kwietnia 2011

XVI Konferencji Naukowa
„Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice"

Poznań, 11-13 kwietnia 2011

Konferencja ZKwE organizowana jest od 1996 roku przez Instytut Elektrotechniki i Elektroni­ki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Objęta jest patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN oraz IEEE - Poland Section. Merytoryczny nadzór nad ZKwE sprawuje Komitet Programowy, którego przewodniczącym jest prof. dr inż. Stanisław Bolkowski, i Komitet Organizacyjny, któremu przewodniczy prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski.
Celem konferencji jest prezentacja zastosowań istniejącego oprogramowania komputerowego oraz własnych oryginalnych programów z zakresu: modelowania, symulacji, pomiarów, grafiki, baz danych oraz komputerowego wspomagania prac naukowych i inżynierskich w obszarze elektrotech­niki. Tematyka konferencji obejmuje inżynierię elektryczną, zastosowanie informatyki w technice oraz problematykę związaną z dydaktyką, kształceniem i informacją naukową w elektrotechnice.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji ZKwE 2011.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.iee.put.poznan.pl/zkwe