"Oszczędność i Efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji" [OiE] – 16-18 listopada 2011

VI Naukowa Konferencja "Oszczędność i Efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji" [OiE]

16-18 listopada 2011

Tematem przewodnim konferencji OiE2011 jest „Globalny łańcuch dostaw, produkcja i logistyka w sieciach globalnych". Ponieważ firmy muszą konkurować na globalnym rynku zwłaszcza w obszarze logistyki, w zakresie łańcucha dostaw i produkcji kolejna konferencja poświęcona jest tym zagadnieniom. Celem spotkania jest próba znalezienia odpowiedzi o miejscu i roli współczesnej logistyki i produkcji we wzroście konkurencyjności przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw na rynku globalnym.

Więcej informacji:  http://konferencja.logistyka-produkcja.pl/