InterTech 2011- 18-20 maja 2011

Galeria:

Konferencja InterTech 2011 planowana na 18 - 20 maja 2011 r. ma na celu zjednoczenie środowiska doktorantów z ośrodków naukowych w Polsce i w Europie, promowanie nowej myśli technicznej, zwłaszcza w aspekcie interdyscyplinarnym, a także - w perspektywie długofalowej - podniesienie prestiżu polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Dodatkowym celem przyświecającym organizatorom jest zaprezentowanie Poznania i Wielkopolski jako regionu, otwartego na myśl naukowo-techniczną i nowe, innowacyjne technologie.

Pamiętając o założeniach przyjętego przez Polskę Procesu Bolońskiego organizatorzy postanowili, że konferencja będzie odbywać się w języku kongresowym - angielskim.

Pragnieniem organizatorów jest uzyskanie jak najwyższego poziomu merytorycznego konferencji, jak również podniesienie statusu doktoranta w polskim społeczeństwie.

Tematyka:

Współczesne trendy w budowie i eksploatacji maszyn
- mechanika,

- podstawy konstrukcji maszyn,

- technologia budowy maszyn,

- silniki spalinowe, maszyny robocze i pojazdy samochodowe,

-pojazdy szynowe,

- inżynieria materiałowa, badania nieniszczące, technika cieplna itp.

Nowoczesna inżynieria elektryczna i inżynieria informacji
- inżynieria elektryczna,

- telekomunikacja,

- informatyka,

- automatyka,

- robotyka,

- elektronika,

- przetwarzanie sygnałów i obrazów,

- mechatronika,

- kryptografia, multimedia itp.
Współczesne trendy w budownictwie lądowym i inżynierii środowiska
-konstrukcje budowlane,

-konstrukcje dróg i mostów,

- urbanistyka i planowanie przestrzenne,

- architektura, podstawowe problemy decyzyjne i projektowe,

-konstrukcje betonowe i stalowe,

- metody numeryczne,

- gleboznawstwo,

- wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja itp.

Nowoczesna chemia i fizyka techniczna
- chemia organiczna i nieorganiczna,

- chemia fizyczna i analityczna,

-elektrochemia,

- technologia chemiczna,

- inżynieria chemiczna i aparatura pomiarowa,

- polimery,

- fizyka techniczna,

- inżynieria i metrologia kwantowa itp.

Współczesne trendy w technicznych aspektach zarządzania i logistyki
- zarządzanie jakością i technologią,

- zarządzanie produkcją,

- zarządzanie środowiskowe,

- zarządzanie bezpieczeństwem,

- informatyczne systemy zarządzania,

- logistyka w produkcji, transport, magazynowanie, zarządzanie łańcuchem dostaw itp.


Adres organizatora, biura Konwersatorium i Sesji Naukowej:
Karolina OSTROWSKA

Bartosz BURSA - cochairman
Przewodniczacy Uczelnianego Samorzadu Doktorantow na Politechnice Poznanskiej
Uczelniany Samorząd Doktorantów
ul. Kórnicka 5, p.23
60-965 Poznań, Poland
e-mail: bartosz.s.bursa@doctorate.put.poznan.pl
(PL) +48 61 665 2698
+48 61 665 2866
tel. kom 792-350-030

Czytaj dalej