Studenci Politechniki laureatami XXVII Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Wyniki XXVII Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki zorganizowanego w 2010 roku przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Rozstrzygnięto XXVII Ogólnopolski Konkurs Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki organizowany przez Dolnośląski Oddział PTI. Do konkursu przyjęto 44 prace wykonane w roku akademickim 2009/2010 w osiemnastu krajowych wyższych uczelniach: w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (3), w Politechnice Gdańskiej (1), w Politechnice Łódzkiej (4), w Politechnice Opolskiej (1), w Politechnice Poznańskiej (7), w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza (4), w Politechnice Warszawskiej (2), w Politechnice Wrocławskiej (9), w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie (1), w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1), w Uniwersytecie Jagiellońskim (1), w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (1), w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1), w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (1), w Uniwersytecie Warszawskim (1), w Uniwersytecie Wrocławskim (4), w Uniwersytecie Zielonogórskim (1) i w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie (1).

 

W dniu 17. grudnia 2010 roku we Wrocławiu Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. inż. Adam Grzech, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska, dr inż. Lech Madeyski, prof. dr hab. inż. Jan Magott, prof. dr hab. Zygmunt Mazur (przewodniczący) oraz dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz), uwzględniając opinie Recenzentów prac konkursowych, ustaliła następujące rozstrzygnięcie konkursu:

 

Pierwszą nagrodę, w wysokości 5.000 zł, otrzymał

  • mgr inż. Przemysław Walkowiak

za pracę pt. NUM System for MANET

wykonaną w Politechnice Poznańskiej (Wydział Elektryczny, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej; promotor: dr inż. Andrzej Szwabe).

Ze względu na wysoki poziom zgłoszonych prac, zamiast drugiej i trzeciej nagrody Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dwie równorzędne drugie nagrody, w wysokości po 4.000 zł.

 

Drugą nagrodę otrzymał:

  • mgr inż. Dariusz Brzeziński

za pracę pt. Mining data streams with concept drift

wykonaną w Politechnice Poznańskiej (Wydział Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, profesor Politechniki Poznańskiej).

 

Nagrody i wyróżnienia ufundowało Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!