Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński został Prezesem Oddziału PAN w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, ur. w 1952r., uzyskał tytuł naukowy profesora w 1989r. Jest założycielem i kierownikiem Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej od 1989r. Jego specjalnością naukową jest komputerowe wspomaganie decyzji. Jest m.in. autorem oryginalnej metodyki wspomagania decyzji w oparciu o wiedzę odkrytą z danych obarczonych naturalnymi „niedoskonałościami”. Do tych niedoskonałości należą: niedokładność, niepewność, niespójność i niekompletność. Za to osiągnięcie otrzymał w 2005r. nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jego podejście wykorzystuje m.in. teorię zbiorów przybliżonych oraz uczenie maszynowe i teorię decyzji. Metodyka ta znajduje różnorakie zastosowania we wspomaganiu decyzji, m.in. w medycynie, przemyśle, projektowaniu i diagnozowaniu urządzeń technicznych, w ochronie środowiska i w ekonomii. Prof. Roman Słowiński cieszy się uznaniem w świecie naukowym jako twórca szkoły naukowej "inteligentnego wspomagania decyzji", która łączy w sposób twórczy badania operacyjne, inteligencję obliczeniową i nowe technologie informatyczne. Wypromował 24 doktorów, z których 4 jest po habilitacji. Wielokrotnie przebywał za granicą jako profesor wizytujący w uczelniach Francji, USA, Włoch, Japonii, Szwajcarii i Kanady. Współpracuje z wieloma placówkami naukowymi na świecie. Jako autor lub współautor opublikował 14 książek oraz ponad 400 artykułów naukowych, w tym ponad 150 artykułów w wydawnictwach z tzw. listy filadelfijskiej. Baza ISI Thomson Reuters donosiła w 2010 r. o ponad 3600 cytowaniach jego prac (h-index 30). Od 1999 r. prof. Roman Słowiński jest redaktorem naczelnym czasopisma European Journal of Operational Research (Elsevier) – jednego z najważniejszych światowych czasopism z zakresu badań operacyjnych. Jest też członkiem redakcji dwudziestu innych międzynarodowych czasopism naukowych. Jest przewodniczącym Europejskiej Grupy Roboczej przy EURO (Association of European Operational Research Societies) nt. Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji, oraz prezesem International Rough Set Society. Ponadto, jest „Senior Member” organizacji inżynierskiej IEEE i członkiem panelu ekspertów European Research Council (PE6–Computer Science). Trzy uniwersytety zagraniczne nadały mu tytuł doktora honoris causa: Faculté Polytechnique de Mons (Belgia) – 2000r., Université Paris Dauphine (Francja) – 2001r., Technical University of Crete w Chanii (Grecja) – 2008r. Od 2004r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Za swoją działalność naukową otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Złoty Medal EURO (Association of European Operational Research Societies, Aachen, 1991), nagrodę im. F. Edgewortha i V. Pareto (International Society on Multiple Criteria Decision Making, Cape Town, 1997), Subsydium Profesorskie „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2001), Nagrodę Naukową Miasta Poznania (2003) i Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2005).