II Kongres Mechaniki Polskiej - 29 sierpnia-2 września 2011

Organizatorzy II Kongresu Mechaniki Polskiej mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych w Polsce rozwojem mechaniki i sprzężonymi z nią polami do udziału w jego obradach. Kongres odbędzie się na Politechnice Poznańskiej w dniach 29.8 - 2.9.2011 r. i jest współorganizowany przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Politechnikę Poznańską przy merytorycznym wsparciu Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Jest kontynuacją idei spotkań naukowych mechaników polskich zapoczątkowanej przed trzema laty w Warszawie.

Zasadniczymi celami II Kongresu Mechaniki Polskiej są:

  • przedstawienie aktualnego stanu badań w dziedzinie szeroko rozumianej mechaniki materiałów i konstrukcji,
  • poddanie analizie relacji środowiska naukowego z gospodarką i transferem technologii w zakresie mechaniki i dyscyplin z nią związanych,
  • dokonanie przeglądu problematyki związanej z kształceniem w dziedzinie mechaniki.

Więcej informacji na stronie Kongresu

www.kmp2011.put.poznan.pl